Główny cel

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy u blisko 300 uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego na temat inflacji, zakładania działalności gospodarczej, nowoczesnych form płatności oraz podstawowych zasad gospodarowania budżetem domowym w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019.

Projekt będzie opierał się na modelu kaskadowego przekazania wiedzy, który jest niezwykle skutecznym narzędziem szkoleniowym.

Terytorialny zasięg 

Regionalny Projektem zostaną objęci uczniowie 10 szkół wyższych z województwa podkarpackiego.

Miejscem wykładów oraz warsztatów będą szkoły średnie, z których wyłonieni zostaną uczniowie. Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego wcielą się w rolę nauczycieli akademickich w wybranych szkołach średnich.

Szczegółowe cele 

  • Wzrost wiedzy na temat inflacji
  • Wzrost wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej
  • Wzrost wiedzy uczestników na temat zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnej bankowości (w tym zastrzeganie karty oraz płatności kartą przez internet, dokonywanie przelewów z konta, inne sposoby płatności on-line)
  • Wzrost wiedzy uczestników projektu na temat racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.
  • Wzrost wiedzy na temat wystąpień publicznych, radzenia sobie z tremą i stresem w życiu codziennym.

Odbiorcy

Bezpośrednim odbiorcą projektu będzie grupa 300 uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego, a pośrednio członkowie ich rodzin oraz inne bliskie osoby (koleżanki i koledzy uczniów, pozostali znajomi).

Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej:
Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP; Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, zarządzanie przedsiębiorstwem; Gospodarowanie budżetem domowym; Zapobieganie wykluczeniu finansowemu; Instytucje i usługi finansowe

Uzasadnienie potrzeb realizacji projektu

System edukacji, który obecnie obowiązuje ma do pokonania wiele nowych zadań i wyzwań. Jest to związane przede wszystkim z przemianami społeczno-kulturowymi, potrzebami edukacyjnymi, rozwojowymi i kulturowymi. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga wdrożenia kompleksowego programu.

Adres

ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
kontakt@finanselicealisty.pl
Regulamin

Projekt jest realizowany przy współpracy

Obserwuj nas