Uczelnie Szkołom

– o finansach z NBP. Edycja II

Poszerzanie wiedzy w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, bezpieczeństwa dokonywania transakcji, oszczędzania i inwestowania, a także zarządzania własnymi pieniędzmi

Uczelnie Szkołom

– o finansach z NBP. Edycja II

Poszerzanie wiedzy w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, bezpieczeństwa dokonywania transakcji, oszczędzania i inwestowania, a także zarządzania własnymi pieniędzmi

Cel główny

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy u blisko 250 uczniów szkół średnich z całej Polski na temat obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, bezpieczeństwa dokonywania transakcji, oszczędzania i inwestowania, a także zarządzania własnymi pieniędzmi w okresie od 13.12.2021 do 30.04.2022.

Projekt opiera się na modelu kaskadowego przekazania wiedzy, który jest niezwykle skutecznym narzędziem szkoleniowym.

Wzrost wiedzy na temat obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz bezpieczeństwa dokonywania transakcji, także w kontekście innowacji technologicznych

Wzrost wiedzy na temat oszczędzania i inwestowania

Wzrost wiedzy na temat zarządzania własnymi pieniędzmi

Wzrost wiedzy na temat obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz bezpieczeństwa dokonywania transakcji, także w kontekście innowacji technologicznych

Wzrost wiedzy na temat oszczędzania i inwestowania

Wzrost wiedzy na temat zarządzania własnymi pieniędzmi

Zasięg terytorialny

Projektem zostaną objęci uczniowie 10 szkół średnich z całej Polski.

Miejscem wykładów oraz warsztatów będą szkoły średnie, z których wyłonieni zostaną uczniowie. Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego wcielą się w rolę nauczycieli akademickich w wybranych szkołach średnich.

Zasięg terytorialny

Projektem zostaną objęci uczniowie 10 szkół średnich z całej Polski.

Miejscem wykładów oraz warsztatów będą szkoły średnie, z których wyłonieni zostaną uczniowie. Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego wcielą się w rolę nauczycieli akademickich w wybranych szkołach średnich.

Odbiorcy – udział w projekcie

Bezpośrednim odbiorcą projektu jest grupa 250 uczniów szkół średnich z całej Polski, których aktywność obejmować będzie:

Udział w bloku warsztatowym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Na blok tematyczny składają się 3 dwulekcyjne warsztaty prowadzone przez przeszkolonych studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego pod nadzorem merytorycznym wykładowców Instytutu Ekonomii i Finansów UR. 

Uczestnictwo w konkursie na film o tematyce finansowej. Uczniowie w 5-osobowych podgrupach, w ramach konkursu szkolnego będą mieli za zadanie przygotować film o długości 3-5 minut. Tematyka filmu powinna być zainspirowana tematyką finansową omawianą w otrzymanej w ramach Projektu książce.

Udział w Gali Finałowej podsumowującej Projekt, połączonej z finałem konkursu. W trakcie wydarzenia odbędzie się ostatni etap Konkursu, prelekcje praktyków bankowości i finansów,

finanse oczami licealisty - weź przyszłość w swoje ręce

Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej:

Zarządzanie własnymi pieniędzmi

Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji

Oszczędzanie i inwestowanie

finanse oczami licealisty - weź przyszłość w swoje ręce

Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej:

Zarządzanie własnymi pieniędzmi

Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji

Oszczędzanie i inwestowanie

Lista zakwalifikowanych szkół

Lista zakwalifikowanych szkół

Adres

ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów
kontakt@finanselicealisty.pl
Regulamin

Projekt jest realizowany przy współpracy

footer_finanse

Obserwuj nas!